maandag 9 november 2009

dag 801 – 091026 maandag

overschrijven 130

…zelfs als u, buiten iedere baan om, met de samenleving alleen een vluchtig en zelfstandig contact had gezocht, zou dit benauwende gevoel u niet bespaard zijn gebleven. Het is overal zo, maar dat is nog geen reden om bang te zijn of bedroefd; als er tussen de mensen en uzelf geen verbondenheid is, probeer dan de dingen nabij te zijn: zij zullen u niet in de steek laten. Nog zijn de nachten er, en de winden die door de bomen waaien en over vele landen; nog is onder de dingen en bij de dieren alles rijk aan gebeuren, een gebeuren waaraan u mag deelnemen; en de kinderen zijn nog zoals u als kind bent geweest, zo bedroefd en gelukkig – en als u aan uw jeugd denkt, dan leeft u weer onder hen, onder de eenzame kinderen, en de volwassenen zijn niets, en hun status bezit geen waarde.

Rainer Maria Rilke, Brieven aan een jonge dichter, vertaling Theodor Duquesnoy, Balans 2004(10)