dinsdag 24 maart 2009

Dag 573 vVH&C

Aanvulling bij Parlement:

Overschrijven (113)

Vervolgens voegde hij er iets ingetogener, op zachtere toon aan toe dat het grote verschil tussen een dictatuur en een democratie is dat het ene systeem slechts één waarheid kent, de door de macht opgelegde waarheid, terwijl in de vrije landen iedereen het recht heeft zijn eigen versie van de gebeurtenissen te verdedigen. De waarheid, zo zei hij, is een bijgeloof.

José Eduardo Agualusa, De handelaar in verledens (vertaling Harrie Lemmens), 50