woensdag 5 november 2008

Dag 433 vVH&C

081103 en 081104 – Een gesprek over kunst en plastisch werk van waanzinnigen. Wat is het verschil? Wanneer is het kunst? Is de ‘kunst’ van psyschiatrische patiënten ‘Kunst’? Het gesprek is ongetwijfeld al duizend keer gevoerd – de twee mogelijke antwoorden zijn ongetwijfeld al duizend keer gegeven. Het komt er eigenlijk op neer of je kunt zeggen dat het volstaat dat iets dat door mensen is gemaakt mooi is opdat het kunst zou zijn. Op basis van het resultaat (als je niet weet wie het heeft gemaakt) kun je het zeker niet altijd beoordelen. Zo blijken mentaal gehandicapten erg goed in het vervaardigen van Cobra-schilderijen. P. en S. verdedigen de stelling dat kunst altijd gepaard moet gaan met een zelfreflectie en met een reflectie over het werk in de brede context, met een discours dus. Alléén het werk bekijken is niet voldoende om van kunst te kunnen spreken. Ik deel hun mening maar we krijgen het met ons drieën niet gezegd want J. vindt dat standpunt elitair en is zelfs een beetje verontwaardigd.