woensdag 16 december 2009

facebookbericht 169

zag vandaag de man die hij vorige week La Peau van Curzio Malaparte in de Livre de Poche-uitvoering had zien lezen dromerig door het raam naar het voorbijschuivende winterse landschap staren, waarna hij, deze man, heel langzaam een appel begon te eten en bedachtzaam het door E. van Tilborgh samengestelde en in 1972 door Heideland uitgegeven handboek Idiomaticum Nederlands-Frans (‘4000 uitdrukkingen/zegswijzen/spreekwoorden/constructies’) opensloeg.