zaterdag 15 mei 2021

op naar de zestig 211


Bruggelingen zijn rustige mensen. Geen zelfgenoegzame schreeuwers of ruziemakers, maar bezadigde burgers, bescheiden en bedaard. Dat heeft met Brugge zelf te maken, meer bepaald met een van de kenmerkende aspecten van Brugge: de bruggen waarvoor Bruggelingen moeten wachten wanneer ze, de bruggen, geopend zijn. Of dicht, het is maar hoe je het bekijkt. Daar krijgen de Bruggelingen een oefening in geduld. Ze staan voor de brug, en daar is niets aan te doen. Ze kijken naar de boten die passeren. Dat is hun geluk – en laat dat nu net de naam zijn, ‘M.P. Geluk’, van de eigenaar van deze aak.

210510