zondag 16 mei 2021

logboek 19

210516

Marjan Slob schreef over eenzaamheid het boek De lege hemel, en wordt daarover geïnterviewd in De Standaard (achter de betaalmuur). Eenzaamheid is helemaal niet zo negatief als wordt aangenomen in onze samenleving, die verbinding als zaligmakend vooropstelt. ‘Eenzaamheid is lijden aan een gebrek aan verbinding.’ Slob negeert die pijn niet, maar zij stelt dat eenzaamheid onontkoombaar is, ‘eenzaamheid hoort bij de menselijke conditie’. Meer nog: wij hebben eenzaamheid nodig om te kunnen liefhebben. ‘Wie een gemis voelt, staat open voor verbinding.’ Het is volgens haar te gemakkelijk om de verantwoordelijkheid voor de eenzaamheidsepidemie op de samenleving te schuiven. Je kunt dat doen, maar wat schiet je daarmee op? Er is evengoed een omgekeerde causaliteit: net zoals de neoliberale prestatiemaatschappij mensen eenzaam maakt, maken eenzame mensen, doordat ze gespannen zijn, de maatschappij harder. Ze geven gemakkelijker toe aan xenofobie, complottheorieën en populisme. De eenzame moet het zelf oplossen. Hij heeft ‘de verantwoordelijkheid om aan zijn gevoelens te werken’. Maar dat ligt niet voor de hand want wie lang alleen is, treedt andere mensen niet meer onbevangen en overdreven kritisch tegemoet. De vicieuze cirkel dreigt. De oplossing ligt niet in zelfverwerkelijking. Slob is ervan overtuigd dat er niet zoiets als een ‘zelf’, een wezenskern, een ‘identiteit’ bestaat. Behalve dan in de relatie met de buitenwereld, in de rollen die we opnemen. ‘Buiten de rollen die je speelt, besta je niet als persoon.’ In de rol kun je uitdrukken wat je wilt zijn en tegelijkertijd ook verbergen wat je niet wenst te tonen. Dit soort contact is evengoed mogelijk via de sociale media en is daar zeker niet minder waardevol dan in ‘het zogenaamde echte leven’.