vrijdag 7 mei 2021

op naar de zestig 199


Het Stil Ende. Mooie naam, mooie dood. Ik wandel er graag omheen. Van hieruit naar de Ezelpoort en terug, het is net genoeg om even buiten te zijn geweest. En er is altijd veel te zien. Het is een microkosmos. Soorten verhouden zich er tot elkaar. Autochtone en invasieve. Wild wordt tam en tam wild. Bomen die worden omgezaagd of het begeven. Geplant ook, godzijdank. De zwanen zijn net op tijd terug van vogelgriepquarantaine om alsnog te broeden. De Groendienst levert het neststro. En zo gebeurt het dat verleden en toekomst samenspannen in een door een gevallen boom beschut nest.

210428