zaterdag 29 mei 2021

wolken 4127-4130

wolkenfragmenten uit Victor Klemperer, LTI

4127

Maar de Führer kan niet elke dag spreken, dat mag hij niet, een godheid moet in het algemeen boven de wolken tronen en vaker door de mond van zijn priesters praten dan zelf het woord voeren. (151)

4128

Miller vertelt bijzonder trots dat hij het begin van de Abessijnse oorlog tot in de fijnste details (3 oktober 1935, 4.44, 4.55, 5.00 uur) vierenveertig minuten eerder had aangekondigd dan alle andere correspondenten, en de zeer beknopte natuurbeschrijving van een vliegtuig boven de Balkan vindt haar climax in de zin: ‘De witte massa’s (van de zware wolken) schoten met een snelheid van honderd mijl per uur langs ons heen.’ (279)

4129

Daarop stond een beslist fraai vakwerkhuis, en eronder stond een uitspraak van Rosenberg: een Oud-Duitse boerderij bevat ‘meer geestelijke vrijheid en artistieke kracht dan alle wolkenkrabbersteden en golfplatententjes bij elkaar’. (313)

4130

Tot dan toe had men er niet bijzonder onder de oorlog geleden, er was nooit een bom op het piepkleine dorpje gevallen, het had niet eens een eigen sirene; en als er, wat overdag en ’s nachts geregeld gebeurde, alarm uit de verte klonk, liet men zich ’s nachts niet in zijn slaap storen, en overdag keek men geboeid naar een in zuiver esthetisch opzicht steeds weer fraai schouwspel: op grote hoogte trokken zwermen vingerlange zilveren pijlen door de blauwe hemel, uit wolken opduikend, in wolken verdwijnend. (356)