maandag 19 oktober 2009

reactie

Dag Pascal

U gaat hard tekeer tegen kardinaal Danneels. Als reactie citeer ik uit de boodschap van de paus over de heiligverklaring van Damiaan:

“Moge de hoogste erkenning door de Kerk van de verdiensten van Pater Damiaan, die bevestigd
werden door Gods genade, een bemoediging zijn voor al wie zich vandaag inzet in de
strijd tegen lepra en tegen alle ziekten die de mens verminken. Moge hun inzet de pijn
van talloze zieken verlichten; moge het ook een hulp zijn om hun hart nog meer te
openen voor Gods aanwezigheid in hun leven.”
(De integrale versie van deze pauselijke boodschap is te vinden op Kerknet.)

Uit dit citaat kan de aandachtige lezer twee dingen afleiden:
1. Het was een beslissing van de Kerk (en dat is niet enkel kardinaal Danneels!) om Damiaan uit te roepen tot heilige voor de hopeloze gevallen.
2. Uit deze zinnen blijkt duidelijk de bekommernis van de kerk voor ALLE zieken en die omvat ook de aidspatiënten. De Kerk heeft trouwens een eeuwenlange traditie van zorg voor de zieken en de zwakken!

Met vriendelijke groeten
Christiane