maandag 26 oktober 2009

facebookbericht 120

leest dat honderd bomen over een periode van veertig jaar 70.000 euro kosten (aanplant, onderhoud...) en 170.000 euro opbrengen (luchtzuivering, waterretentie, positieve impact op de prijzen - en dus de gemeentebelastingen - van het omliggende vastgoed).