zaterdag 17 oktober 2009

dag 785 – 091010 zaterdag

overschrijven 128

[…] een gedragscodering: Horsley-Hinton maakte een onderscheid tussen de “naturalisten”, de fotografen die zorgvuldig te werk gingen, en de “jagers”. Ook Fotokunst distantieerde zich expliciet van de zogenaamde “knippers”, de hobbyfotografen die zich door het goedkoper en technisch eenvoudiger fotomateriaal lieten verleiden om zonder inachtneming van enige richtlijn beelden te schieten.

Bruno Notteboom, ‘ “Onze Kempen”, modellen voor stad en landschap’, in: Citygraphy #1 (2007), 80