dinsdag 20 oktober 2009

dag 787 – 091012 maandag

Ten behoeve van de archeologen van over duizend jaar die dit digitale spoor analyseren:

Dit zijn de media waarmee ik anno 2009 werk. Ik heb het even bijgehouden: naast diegenen die mij in levenden lijve hebben gefêteerd, die mij hebben aangeraakt, die hun menselijke warmte, hun vriendschap en liefde aan mij hebben doorgegeven, die mij de hand hebben geschud, gekust, geëmbrasseerd, enzovoort, hebben 23 mensen mij vandaag op ándere manieren gefeliciteerd met mijn verjaardag: 1 telefonisch, 1 per brief of kaart, 2 per elektronische mail, 3 met een sms en 16 via facebook – en van die 16 ‘facebookvrienden’ heb ik er 8 nooit eerder ontmoet en kan ik dus niet zeggen dat ik hen persoonlijk ken.