woensdag 28 oktober 2009

facebookbericht 124

Tussen 1:25 en 1:50 is er, rechts in beeld, een van de toehoorders die, middels licht ritmische bewegingen met de hand, te kennen geeft dat hij (of zij?) beseft de geprivilegieerde getuige te zijn van een historisch moment.