woensdag 29 maart 2006

Overschrijven (17)

Dat fotografie als beeldende kunst algemeen wordt aanvaard, is zeker. Het is echter ook tijd om zich over het misbruik ervan te bezinnen. Dagelijks worden door iedereen miljarden pixels gebruikt om wereldwijd fotografische beelden rond te sturen. De kunst kan tegen deze massaverloedering enkel ingaan door deze zelf als inspiratie of beeldend middel aan te wenden. Een beeld kan enkel een blijvende indruk nalaten wanneer het door een kunstenaar is verwerkt en opgenomen in een visie, beveiligd in een kunstwerk dat finaal het verlangen naar schoonheid bevredigt.

(Uit een binnenkort te verschijnen catalogus bij een kunsttentoonstelling.)