woensdag 26 december 2012

facebookbericht 353

Identiteit is iets wat je bént, niet iets wat je moet aangepraat worden. Zodra je een dergelijke opdringerigheid voelt, zit het grondig fout. Dat werkt contraproductief. Bij mij toch. En zeker als het een identiteit betreft die voor een groot deel bestaat uit het zich afzetten tegen andere identiteiten. Ik identificeer mij liever met wat verenigt dan met wat verdeelt. Ik ben een (Nederlandstalige) Belg en een Europeaan, ja, eventueel een wereldburger. En ik zal niet ontkennen dat ik ook Vlaming ben, maar dan wel voorzover anderen mij daardoor niet in verband brengen met dat naargeestig nationalisme dat zich nu steeds nadrukkelijker begint te roeren met leeuwenvlaggetjes, ex-Blokkers als schepen voor Integratie en diplomaten die het nodig vinden om hun treurige taalparticularisme naar Congo-Brazzaville te exporteren en blijkbaar geen oog hebben voor de werkelijk belangrijke problemen.