woensdag 9 mei 2012

wolken 377-378

wolkencitaten uit: Julian Barnes, Iets aan te geven?

377
Toen ik erheen ging, de dag voordat de Tour de berg op zou gaan, hing er een wolk boven, maar verder leek het een heldere, hoewel wat winderige dag. Daar kwam hogerop al gauw verandering in. De bovenste vijfhonderd meter gingen schuil achter een wolkendek, het zicht nam af tot een paar meter, het begon harder te waaien. (106)

378
Het had iets vreemds om daar op die plek een onduidelijk soort hommage te willen brengen terwijl je je nauwelijks staande kon houden; en in ruimere zin was het vreemd dat de wind – die dag met vlagen van meer dan honderdvijftig kilometer per uur – het wolkendek blijkbaar in het geheel niet wist te verdrijven. (107)