dinsdag 22 mei 2012

uit een mail aan een mede-Sebald-lezer

Dag K.,

Dank je voor de informatie. Ik blijf twijfelen. Zou Sebald werkelijk zo perfide zijn dat hij het in De ringen van Saturnus opgenomen, fotografisch gereproduceerde, krantenartikel zou hebben vervalst (fabriziert)? In De emigrés staat er ook een foto, of fotokopie, van een krantenartikel dat beslist, daar kan geen twijfel over bestaan, authentiek is, over een berggids die in 1914 in een gletsjerkloof was gevallen en 72 jaar later, samen met het ijs en de rotsblokken, aan het uiteinde door diezelfde gletsjer was uitgespuwd en dus, in zekere zin (en zoals zovele doden bij Sebald), opnieuw aan de oppervlakte was gekomen: 'Zo keren ze dus terug, de doden. Ze komen uit het ijs te voorschijn, soms na meer dan zeven decennia, en liggen aan de rand van de morene, een hoopje geslepen botten en een paar met spijkers beslagen schoenen.' Je moet eens goed kijken naar de reproductie, volgens ‘Selysses’ en Adrian Daub dus vervalst, in De ringen van Saturnus. Zou een literaat als Sebald echt in staat zijn geweest om zoiets zo perfect na te maken? Met die typische en door geen computerprogramma, zeker nog niet in 1995, na te bootsen krantenlay-out? Ik betwijfel het.

(...)