vrijdag 23 december 2011

hoeveel brengt Music For Life dit jaar op?

actuele vraag 8


De twee vorige edities van Music For Life brachten telkens een kleine vijf miljoen euro op – of, de bijdragen van de overheden afgetrokken, een dikke 3,5 miljoen euro. Dat zijn grote sommen en de actie moet, aangenomen dat alle geld op een goede manier wordt besteed en ter bestemming komt (wat door sommigen wordt betwijfeld), zeker worden gezien als een mooie ontwikkelingshulpinspanning. Het is ook zo – dat argument hoor je vaak – dat jonge mensen er op deze manier eens op worden gewezen dat er naast hun computer- en tv- en gsm- of smartphoneschermen een niet altijd even vrolijke realiteit ‘aan de gang’ is.

Maar knorrige mediawatchers zien ook in Music For Life graten. Zij roeien tegen de mediastorm in en stellen vragen.

Zoals:

- Waarom moeten wij op tv kunnen zien hoe dronken fuifstudenten om vijf uur ’s ochtends voor het ‘glazen huis’ hun roes komen uitlallen?

- Waarom moet elke ‘schenker’ van vijftig, twintig of zelfs tien euro met naam en toenaam genoemd worden of zelfs in beeld worden gebracht?

- Kan liefdadigheid echt niet zonder ludiekdoenerij en show?

- Waarom moet er voortdurend en zonder de minste scrupule over kak en pis worden geëmmerd? I do give a shit about decent language.

- Waarom krijgen firma’s een hele week ‘exposure’ in ruil voor een som die op de schaal van hun budgetten niet meer is dan de kruimels die van tafel vallen?

- Waarom ‘music’ for life en niet ‘gaan afwassen in een verzorgingsinstelling’ for life of ‘zieken verzorgen’ for life of ‘mijn grootmoeder bezoeken’ for life?

- Enzovoort, enzovoort.

Het zal mij overigens worst wezen een knorrige mediawatcher te worden genoemd.

En laat ons wel wezen: 3,5 miljoen euro is peanuts. Een huis (van steen) kost tegenwoordig gemakkelijk 300.000 euro en een beetje auto 30.000 euro. Of haal er de prijzen bij voor één full page krantenadvertentie of een minuut, niet een week maar een minuut, adverteren in het reclameblok op de radio. Geen wonder dat die banken en firma’s zich zo gretig op Music For Life werpen.

Reken zelf uit hoeveel een hele week mediagestuurde funds raising maar opbrengt. Alle, maar werkelijk alle Vlamingen die het stadium van zuigeling zijn ontgroeid of nog niet dement zijn, werden bereikt. Laat ons zeggen dat dit er 5 miljoen zijn. Er wordt geen volle euro per toerekeningsvatbare Vlaming opgehaald. Na zo’n mediageweld!

En David Beckham gaat spelen bij Paris Saint Germain voor 800.000 euro per maand.

De actuele vraag moet dus niet luiden: ‘Hoeveel brengt Music For Life dit jaar op?’, maar: ‘Is de morele schade die wordt veroorzaakt door een liefdadigheidsactie als Music For Life de geringe financiële opbrengst waard?’