zaterdag 19 december 2009

reactie

croxhapox is eigenlijk geen galerie
galerie dunkt me staat voor een commercieel kader
in croxhapox is de kunstenaar het kader
en dumont hoe lekker dat ook klinken mag is 't evenmin
't is dupont
saison dupont
streekbier uit henegouwen