zaterdag 26 december 2009

facebookbericht 182

luistert nu naar ‘Yes Sir, I Can Boogie’ van Baccara en vermoedt dat de ervaring die hierdoor wordt teweeggebracht dicht komt bij wat men ‘camp’ noemt.