dinsdag 8 december 2009

reactie

@Sybelius
Het Petrarca-sonnet heeft vier strofen. Maar met 'verhalend' heb je gelijk. Nijhoff schreef: 'Maar toch is het met woorden, en met niets anders dat men gedichten schrijft.' (in een lezing over zijn eigen werk en in een kritiek uit 1925. Een echo van Mallarmé: 'Mais Degas ce n'est pas avec des idées qu'on fait des vers, c'est avec des mots.' (Zie 'De Pen op papier', gekozen door Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn, 1994, p.9.) Het lijkt dus meer op een vertaling.
Vale,
Remco