woensdag 2 december 2009

random 17

Geen muur van Hadrianus
maar van een villa in een villawijk.
Voor een schamele straat voert zij
de naam: wat naar voor Yourcenar.