donderdag 3 december 2009

reactie

Poesjkin-sonnet? Shakespeare was eerder.
En Mallarmé werd geparafraseerd door Nijhoff.
Vale,
Remco