donderdag 14 mei 2009

reactie

Ja, een persoonlijk oordeel vormen en argumenteren, een persoonlijke mix, creativiteit. Maar wat je vergeet is het geluk dat je daarin kan vinden. Voor mij is een intellectueel iemand die zijn geluk vindt in dat nadenken en mixen en meer bepaald in het gedesinteresseerde denken – niet voor de commerce, de winst, het prestige, de roem, de aura maar het loutere plezier in het leggen van nieuwe verbanden, het genot van de kennis.
S