donderdag 28 mei 2009

dag 636

090514 donderdag
Half 7 […]. * Robert Frank. * Trein van 9 naar Brussel en die van 17 terug.
De vertaling en de eindredactie van Prinz’ Hessebiografie zijn schabouwelijk. Ik noteerde liefst zes dt- en nog een heel pak andere fouten. * […] * Thuis opnieuw in de Frankmonografie en op YouTube
. * Een waardevolle reactie van C op mijn op de blog gepubliceerde brief naar Bunnik (3). Over de scheiding tussen religie en kunst: dat was inderdaad te scherp geformuleerd; die scheiding is natuurlijk niet volledig. Toch valt ze niet te ontkennen: de kerk slaagt er niet meer in om als mecenas op te treden voor de waardevolste kunstenaars, en anderzijds volgt de kunst tegenwoordig een economische logica. Maar allicht valt er tegenwoordig toch een kentering waar te nemen: topkunstenaars vinden het niet langer onmogelijk om religieuze werken te maken, zij het dat dit vaak ook gebeurt met de vraagtekens erbij. Denk maar aan [het zwarte kruis] van Thierry de Cordier. De kunst verbeeldt tegenwoordig meer het gemis van een religie dan de religie zelf. * […] Het weer is omgeslagen: aan de lange droogteperiode is een eind gekomen, het is stevig aan het regenen.