vrijdag 1 mei 2009

Dag 611 vVH&C

090416 – ‘Komt er een dag dat niemand nog / de juiste fouten kent niemand meer / weet welk spraakgebrek // precies te spijzen?’ En hij struikelt over het woord ‘spraakgebrek’: spaakgebrek.

Erwin Mortier leest voor in De Droge Coo in Oostende: ‘Geen wereld die ik nog bekennen kon, / geen ergens of daarbuiten. / Nergens klank / die niet zat als gegoten.’ En onmiddellijk na ‘Nergens klank’ hoest iemand zo luid dat ‘die niet zat als gegoten’ daarin verloren gaat.

Erwin Mortier leest voor in De Droge Coo in Oostende: ‘Ergens valt volkomen doof / de mond van een drenkeling’. En precies op het woord ‘valt’, valt – ik vind niets uit – een muntstuk op de vloer van de met op het piëteitsvolle aandachtige toehoorders gevulde zaal en blijft tergend lang rollen en twijfelen tussen de kop- of muntzijde.

Erwin Mortier leest voor in De Droge Coo in Oostende bij de voorstelling van het nieuwe nummer van Het Liegend Konijn (waaruit ik de hier weergegeven regels citeer) en ik vind in die drie lichtjes ontregelende voorvalletjes een tegenwicht voor de irritante gedragenheid van zijn zegging.