woensdag 6 mei 2009

Dag 615 vVH&C

090426 en 090506 – Ik lees Pleidooi voor populisme voor David Van Reybrouck. Ben het met veel daarin eens en het is mooi van hem dat hij zich distantieert van een al te gemakkelijk elitarisme, maar er schort toch ook vanalles aan dit essay. Ik zou er graag op antwoorden maar dat vergt een hele studie… Je kunt bijvoorbeeld toch niet zomaar het onderscheid tussen dom en verstandig onder de mat van het anti-intellectualisme laten vegen? Wat doe je met die intellectuelen? Er is toch nog zoiets als een welbegrepen elitarisme? Je kunt toch een vorm van stijlvolle klasse in stelling brengen tegen de evidente leegte van de ‘patjepeeërs’ en het ‘klootjesvolk’? Hoe kun je de consumptiemaatschappij moreel beoordelen of veroordelen? Je kunt toch niet blind zijn voor het monsterverbond tussen de ongeletterde massa en de commercie? Enzovoort. Ach, er is veel over te zeggen. Misschien doe ik het nog wel eens.