zaterdag 28 juni 2008

Dag 302 vVH&C

080616 –
Overschrijven (95)

Moeder

Het is niet eerlijk. Niet over jou, maar over hem
die mij verlaten heeft, heb ik geschreven.

Alsof de avonden niet bestonden waarop wij
samen het Grieks alfabet leerden,
met passende gezichten poker speelden en
op geliefden wachtten die ons niet gevonden hadden.

Het is niet eerlijk dat ik de dag niet eer
waarop je geen heil meer zag in woorden
als nieuwjaar, Parijs en postbode, nadat
je alle hoop op zijn terugkomst verloren had.

Het wordt tijd dat ik mij opnieuw naast je zet
en jij mij belet te kiezen voor wat ik niet heb.

Eddy van Vliet, Verzamelde gedichten (Amsterdam 2007), 404