donderdag 20 april 2006

Uit het nieuws

Het is nu al een paar weken dat het me, regelmatig bekijker van het middagjournaal op Canvas, opvalt: hoe de overheid via de media het onveiligheidsgevoel aanwakkert. Steevast staat vooraan in het nieuws niet een item dat nationaal – laat staan internationaal! – objectief het belangrijkste of relevantste zou kunnen worden genoemd (in dit geval zou dat het protest kunnen zijn tegen de opsluiting van minderjarige kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers in gesloten asielcentra, of de opstand in Nepal (met Belgische wapens onderdrukt!)), maar een onderwerp dat zeer opvallend de emoties van de modale kijker moet aanspreken.
En zo’n modale kijker wil ik dus niet zijn en ik hoop van u hetzelfde.
De uitzending van deze middag kan als exemplarisch gelden. De eerste negen minuten van het middagnieuws gingen, het was te voorspellen, naar de begrafenis van de jongen die een paar dagen geleden werd neergestoken in het Centraal Station in Brussel: emoties, niet al te veel respect voor de door de ouders gevraagde privacy, organisatie van verder collectief rouwbetoon door zeer expliciet de mogelijkheid te suggereren om op de plaats van de moord steun te betuigen of om deel te nemen aan een betoging, die dit weekend een soort van tweede Witte Mars moet worden. En passant maakt de openbare omroep nog eens reclame voor de eigen website door fier te verkondigen dat na het tonen van de beelden van de twee moordenaars gisteren in het journaal (ongeveer tien keer na elkaar!) er een recordaantal hits is geweest van nieuwsgierigen die de beelden nog eens wilden zien – of waren ze uit op beelden van de eigenlijke moord (die wél gefilmd is maar, uit kiesheid, niet op tv vertoond). Negen minuten gaan voorbij en wat is het nieuws? Dat die jongen begraven is, en daar hebben wij strikt genomen geen zakens mee.
De volgende drie minuten gaan naar een jongetje van elf dat op school gepest werd en nu beteuterd met een blauw oog naast zijn knuffels op de bank zit. Zijn verwondingen worden uitvoerig en met chirurgische precisie in beeld gebracht. Het pesten op school wordt steeds erger, zegt de commentaarstem, en de hulp die de ouders al maanden inroepen, heeft niets opgeleverd. Boodschap: u mag blij zijn als uw kroost niet met ingeslagen schedel thuiskomt, en als het toch gebeurt moet u niet de moeite doen om er iets tegen te ondernemen.
Deze vorm van sfeerschepping, je kunt het nauwelijks berichtgeving noemen, is de regel op Canvas (ik kijk niet naar andere zenders maar ik vermoed dat het daar niet anders is). U moet maar zelf eens de proef op de som nemen. Veiligheid is niet alleen van het Vlaams Blok het belangrijkste programmapunt.