maandag 27 februari 2017

facebookbericht 966

Als ministers en staatssecretarissen worden ingezet voor partijstrategieën en afleidingsmanoeuvres en niet om uitvoering te geven aan wat de wetgevende macht hun opdraagt, in functie van het algemeen belang, dan zitten we op een hellend vlak.