zondag 1 januari 2017

4557

Laat het een beter, een goed jaar zijn. Ik wens het u toe. (Selfie - 161101)