dinsdag 2 juli 2019

wolken 3379-3381

wolkenfragmenten uit Thomas Harding, Het huis aan het meer

3379
(…) in het midden van het plafond verscheen de zon door een opening in de geschilderde wolken waarop het Hebreeuwse woord voor God was geschreven (…) (41)

3380
Ze konden de vliegtuigen in de met wolken bedekte lucht niet zien, maar volgden met het geronk van 1600 motoren in hun oren de toestellen, die over het meer naar Berlijn vlogen. (166)

3381
Brede rondachtige witte wolken dreven door de blauwe lucht en weerspiegelden zich in het meer. (372)