donderdag 18 februari 2010

dag 899 – 100131 – zondag

overschrijven 133

Zijn technisch vermogen was in de loop der jaren toegenomen, stelde [Gerard Reve]. ‘Voor het schrijverschap gelden dezelfde wetten die voor het drama gelden, zij het iets minder streng. Je mag de lezer niet te veel informatie tegelijk geven. Je moet aankondigen en recapituleren. Rekening houden met het bevattingsvermogen. De lezer kan ook niet te veel esthetiek van de taal verdragen. Taal is alleen functioneel; het is middel, geen doel. Daarom kan je niet zeggen dat iemand “mooi” schrijft. De schoonheid van een tekst wordt bepaald door een denkstructuur, het ritme waarin je een gedachte ontvouwt.


Tom Rooduijn, Revelaties, 61