zondag 24 februari 2008

Dag 180 vVH&C

080224 - ‘De grote klok lag op de grond, alsof de tijd in een doodskist was gelegd.’ De cluster klok-doodskist, hier gemaakt door Jules Renard (Dagboek 1887-1899), komt, min of meer in dezelfde constellatie (al is het daar het personage dat in de staande klok kruipt, maar de verwijzing naar een doodskist is er wél), ook voor in De zondvloed van Jeroen Brouwers.