dinsdag 10 oktober 2006

Overschrijven (31)

Ik heb daarjuist den Dood ontmoet, professor;
hij hield mij op, daardoor kom ik te laat.
’t Schijnt dat de tram verplicht is halt te maken,
als er een lijkkoets op de sporen staat.

Kamiel Top (1923-1945), in: Stefan Brijs, De vergeethoek, 68