vrijdag 16 juli 2004

Uit het nieuws

Tussen 2001 en 2002 werd in West-Europa een half procent minder broeikasgassen uitgestoten. De daling is niet groot genoeg om de Kyoto-normen te halen, maar allez: daar gaan wij toch niet over neuten, nietwaar?