vrijdag 25 augustus 2017

wolken 2475-2477


wolkenfragmenten uit Dirk Leyman, Lezen, een gebruiksaanwijzing

2475
De uit Nantes afkomstige juristenzoon zou in zijn visionaire oeuvre vol wonderlijke expedities onder meer onderzeeërs, wolkenkrabbers, luchtschepen en de maanlanding voorspellen. (37)

2476
Aan uw straatdeur ademt het de zomeravond, en terwijl johan janssens zich op uw drempel neerzet begint hij al te zeggen: zwijg me vanavond over de roman, en laat ons liever eens de dingen bezien gelijk ze zijn… want ik neem niet aan dat ge zomaar schrijft en schrijft, en ginder hoog in de ouatte wolken van een kartonnen wereld leeft (…) (Leyman citeert uit De Kapellekensbaan van L.P. Boon, 137)

2477
In Winterlicht – ondertitel Een vergeetboek – voert Brouwers schrijver-journalist en wolkenfotograaf Jacob Voorlandt op. (277)