maandag 21 augustus 2017

de zomer van 2017 – 25uitgeschreven notities bij de Zomergasten-aflevering met primatoloog Frans de Waal
mensen lachen met apen omdat apen mensen nerveus maken omdat apen zo goed op mensen gelijken / machtsverdeling bij chimps: coalitie > fysieke sterkte of omvang / voordelen van macht: voeding + seks; nadelen van macht: stress + je moet coalitiegenoten tevreden houden / moorden bij chimps = intentioneel / de beste alfamannen zijn diegenen die de harmonie in de groep bevorderen / lichaamstaal is belangrijker dan taal / de biologische kant van menselijke agressie à reden om iemand fascist te noemen / cfr. ons instinct om verschillend te zijn > gelijkheid / Wouter Buikhuizen / gedragsgenetica / toen moest je kiezen tussen nature-nurture; nu weten we dat het alles is / bonobo’s: collectieve overheersing van de vrouwen / voor troost is empathie nodig; empathie ontstaat tussen moeder & kind / collectief overleven: daarom moet je bekommerd zijn om je maatjes / zelfbewustzijn: olifanten, dolfijnen, eksters / de papegaai Alex kon optellen / KANT: rede à moraliteit; HUME: emotie à moraliteit / Jeroen Bosch, De tuin der lusten / moraliteit is veel ouder dan religie; moraliteit veronderstelt empathie, rechtvaardigheidsgevoel, volgen van de regels / geen moraliteit zonder empathie / apathisme: of God bestaat is geen interessant probleem; waarom religies bestaan wel / chimps reageren op de dood van anderen maar denken niet aan de eigen dood à maar wij doen dat ook niet – we verdringen het