dinsdag 22 augustus 2017

de zomer van 2017 - 27


Wat mij in verband met de berichtgeving over de ‘geradicaliseerde kleuters’ van Ronse – en dat zullen dan wel allochtone kleuters zijn, moslimkleuters – vooral stoort, is dat niemand lijkt te beseffen hoezeer ónze bloedeigen, volkseigen, Vlaamse kleuters geradicaliseerd zijn, geïndoctrineerd door op kleuters mikkende reclame en verkoopstrategieën, die van hen rechtgeaarde en vooral braaf zich conformerende consumenten willen maken. ’t Is natuurlijk niet tof als zo’n uk niet met de meisjes in de rij wil staan of beweert dat zijn blanke vriendjes varkens zijn, laat staan als hij – godbetert! – koranverzen begint te citeren, maar over míjn grief had ik toch ook wel, al was het maar voor de nuance, iets willen horen.