vrijdag 11 augustus 2017

wolken 2421-2424wolkenfragmenten uit August Strindberg, De zoon van een dienstbode

2421
Zijn hoop ontwaakte, de nevel veranderde in een roze wolk, en zijn vriend liet hem een blik werpen in een door jeugd en vriendschap bezongen toekomst. (165)

2422
Het was half bewolkt, de lucht was zoel en vochtig na de regen van ’s nachts. (175)

2423
Hij was hierdoor zo van streek geraakt, dat het weer hem bewolkt voorkwam hoewel de zon scheen. (187)

2424
De donderwolken pakten zich samen en het onweer kon ieder ogenblik losbarsten. (218)