dinsdag 18 maart 2008

Mijn woordenboek (188)

AFKOELINGSPERIODE

Inzake conflictbeheersing is het incalculeren van de weldaden van de afkoelingsperiode absoluut aan te bevelen. Ik pas die mogelijkheid in elk geval vaak toe. Sommigen zullen het als ontwijkgedrag brandmerken, mogelijk zelfs als lafheid – ik zou eerder gewagen van de nuchtere overtuiging dat het heetst van de strijd zelden de meest bruikbare resultaten oplevert. De emmer met fris water is in de smidse al even onmisbaar als het roodgloeiende sintelvuur. Haal de conflictstof eerst door de zeef van de tijd, en zie dan welke goudschilfers je overhoudt. In het vuur van de strijd zijn er wel meer zaken die lijken te blinken, maar die, eens met luid gesis geblust onder een straal koud water, niet méér blijken te zijn dan een doffe klomp waarmee niets aan te vangen valt.