zaterdag 15 maart 2008

35 * 28,15 * 630

Nog eens het vertrouwde parcours langs het kanaal naar Zandvoorde en terug via Stalhille. Er staat een strakke zijwind, dat betekent nu eens wind mee, dan wind tegen. Er is heen meer wind mee, weer meer wind tegen. Ik verslik me een beetje in de achtervolging van een wit silhouet, dat zo’n tien kilometer lang een twintigtal seconden voor me uit rijdt. Onverdraaglijk is dat, ik besluit hem nog voor het sluizencomplex in te halen. Dat lukt nog net, maar ik moet er een kilometer of twee lang tot 32 per uur voor rijden. Ik krijg geen loon naar werken: na de sluis slaat de man linksaf richting Oostende, ik kan dus niet in zijn wiel hangen. Er is, overigens, veel cyclotoerismevolk op de baan. Kleurige mannetjes, middelbare leeftijd en meer, stevig ingeduffeld nog. Ze kijken voor ze vertrekken op de kalender, het is 15 maart. Het zal nog wel koud zijn, lijken ze te denken. Ze zijn de logica zelve. Maar dat is het dus niet, koud.

Ik onthoud van de rit niet veel. Het is grijs, een kilometer verder over de versgeploegde akker hangt het wolkendek al in de kruinen van een bomenrij. Ik zie een aalscholver landen op het water en een kraai opvliegen van het land, ik verwar een stel eksters in het hoge gras van een wei met scholeksters. Ik bedoel: ik dacht dat het scholeksters waren, maar het bleken eksters te zijn. Ik had alleen het zwart-wit gezien, niet de lange staarten. En ook niet de afwezigheid van lange rode snavels. Terwijl ik het zie, denk ik: ik moet het opschrijven straks, nu dus, maar ik vraag me meteen af wat u, die dit leest, daar dan aan heeft. En ik besluit het niet op te schrijven. En kijk, nu heb ik het toch gedaan, maar – en dat had u begrepen – ik had het meer over de aarzeling, in mijn schrijven, tussen opschrijven en niet opschrijven, dan over de verwarring, in mijn waarneming, tussen scholeksters en eksters. Of nog preciezer geformuleerd: ik had het over de relatie tussen die aarzeling en die verwarring, over het feit dat daartussen, tussen die twee ‘fenomenen’ uit twee totaal verschillende contexten, een verwantschap bestaat.