maandag 10 maart 2008

Dag 194 vVH&C

080229 en 080310 – No Copy stopt ermee. Merk ik nu pas, hoewel ‘de beslissing’ al van de jaarwende dateert: ik bezoek niet zo vaak andere blogs. Serge had een uitstekende blog. Hij vindt dat zelf ook – en terecht! – en acht het dan ook nodig zijn beslissing te motiveren.

Serge heeft weer zin om in het werkelijke leven werkelijke contacten te onderhouden. Hij staat daarin niet alleen: ‘According to a recent future report by The Future Laboratory "a growing minority of overloaded consumers are phasing out their virtual selves and returning to face-to-face socialising," as you can read here for example.’

Dat is natuurlijk een valabele reden, een die mij in elk geval aan het denken zet. Voel ik dezelfde behoefte en, vooral, vind ik zelf ook dat dit bloggen mij van het werkelijke leven afhoudt? En zo niet: wat is dan het verschil met Serge?

Ik heb niet het gevoel dat ‘Pascal Digital’ een avatar is. Deze blog is voor mij even werkelijk als wat ik daarbuiten doe. Sterker nog: het aanvullen van deze blog is uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van mijn bestaan. De dagelijkse discipline die ervoor nodig is, brengt structuur aan in mijn leven, en de noodzaak om inhoud te vinden, zet mij er voortdurend toe aan om te zoeken. Wat ik daardoor allemaal al heb gezien en gemaakt…: het heeft de afgelopen vier jaar mijn leven aanzienlijk intenser gemaakt! Ik heb bovendien niet het gevoel dat de ‘virtuele’ gemeenschap, die bijvoorbeeld in de commentaarfaciliteit tot stand komt, van dien aard is dat zij mijn ‘werkelijke’ contacten (voor zover die al een hoog realiteitsgehalte hebben, maar dat is een andere discussie) in gevaar zou brengen.

Neen, hoewel ik haar respecteer, deel ik niet de analyse van Serge – No Copy – Cornelus. De oorzaak hiervoor moet, denk ik, worden gezocht in het feit dat No Copy vooral de mogelijkheden van het bloggen en het internet verkende; de inhoud (die er wel degelijk ook was) kwam pas in de tweede plaats. ‘[This blog]’, zegt Serge zelf, ‘was a great tool in helping me to get to understand the blogosphere phenomenon.’ Dat heeft hij nu wel gehad. Voor mij blijft bloggen een middel om een stroom van ideeën en indrukken te kanaliseren. (Ideeën en indrukken die grotendeels door het bloggen zelf worden gegenereerd.) Ik heb maar een beperkt inzicht in de middelen en mogelijkheden van het bloggen – maar meer inzicht heb ik niet nodig. Het bloggen als middel blijft voor mij ondergeschikt aan de inhoud.

Hoe dan ook, merci Serge, het was zeer de moeite waard wat je deed.