maandag 10 maart 2008

Mijn woordenboek (187)

AFKEUREND

Van alle blikken die mij tegenstaan, heb ik de grootste afkeer van de afkeurende.