woensdag 28 mei 2014

tour 4529 april 2014


dag 1.5

Het voornemen om telkens wanneer mijn kilometerteller aangeeft dat ik opnieuw 10 kilometer heb afgelegd een foto te maken, gewoon recht vooruit, zonder naar mooie of interessante dingen te zoeken, enkel vastleggend waar ik op dat ogenblik naartoe te fietsen heb, is een goed idee. Het structureert mijn rit en mijn dag en het ontslaat mij van de ‘verplichting’ om voortdurend naar ‘mooie’ of ‘interessante’ dingen te speuren. Nu kan ik natuurlijk ook nog dat soort foto’s maken, maar met de flow van foto’s die ik op gezette tijd met een volkomen neutraal en registrerend oog maak, zal ik een impressie overhouden van de veranderende landschappen waar ik doorheen kom – dit moet als het ware de film van mijn reis worden.

Ik onthoud hiervan dat verlangen om een structuur aan te brengen in deze dagen, die met hun lengte en fysieke ongemakken fel op elkaar zullen lijken. En bovendien moet ik hoe dan ook iets van deze verplaatsingen proberen te bewaren want ik weet al, uit ervaring, dat ik er anders niets of zeer weinig, hoogstens een vaag beeld van door elkaar waaierende en in elkaar vervloeiende netvliesimpressies van zal overhouden.