woensdag 2 mei 2007

1029

'Overbodig woord, eigenlijk,' zegt hij en draait een schroef iets vaster.
'Wat?' vraagt Claudio.
'Achteruitkijkspiegel.'
'?'
'In een spiegel kijk je altijd achteruit,' zegt Larette...

(K. Schippers, Waar was je nou, 116 (Querido 2006³))