maandag 22 april 2013

reactie

Laat mij nog even terugkomen op deze foto
die de paradox van het leven insluit.
De metafoor van waarheid en leugen.
 
Er was geen kat te zien.
En als dat wil zeggen: 'er was geen mens te bekennen'
dan is dàt de waarheid. Hic et nunc.
 
Maar, o, contradictio in terminis: er zit een kat. Te zien.
Hoe leugen en waarheid elkaar opheffen. Toedekken.
O, zoete paradox van het leven.

Uvi