dinsdag 26 juni 2012

facebookbericht 300

twee stellingen en een vraag, die in mij opkomen naar aanleiding van de plannen om het secundair onderwijs te hervormen en de onenigheid die daarover is ontstaan:
1. er is een verschil tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid; oké dat je ernaar streeft iedereen gelijke kansen te geven, maar dat mag niet gaan ten koste van de on-gelijkheid tussen de kinderen - en 2. bespaar kinderen de verlokking om zelf te moeten kiezen maar doe het niet, zoals Smet, door alle keuzemogelijkheden weg te werken in een grote gelijkschakeling - en ik leg nog een kaart op tafel, niet als stelling maar nu als vraag: 3. moeten wij klakkeloos instemmen met de gedachte dat het onderwijs moet omgevormd worden om zo goed mogelijk aan de noden van de economie/industrie te beantwoorden?; is, met andere woorden, het onderwijs een machine die arbeidskrachten levert?