zondag 24 juni 2012

schrikkel 162b / campagne 4

Filip Claus maakt de campagnefoto. En ik maak, nog voor Filip Claus de campagnefoto maakt, een foto van Filip Claus die op het punt staat de campagnefoto te maken. Hij herkent onmiddellijk, van die afstand, het type compacttoestel dat ik hanteer. ‘Hmmm, Lumix. Goede lens.’ Claus zegt hoe ik moet staan, dat ik tanden moet laten zien. Dat verlevendigt de foto, zegt hij. Hij wacht tot een auto uit zijn achtergrond is verdwenen. Hij drukt af. Wel vijftien keer voor die ene foto. Ik ben benieuwd naar het resultaat, maar heb het volste vertrouwen. Ik stap op Filip Claus af en vraag hoe het met de persfotografie gesteld is. Niet te best. Tegenwoordig moet elke woordjournalist zelf de foto’s maken die bij het artikel passen. En er zijn de talrijke digitale fotobanken waaruit de kranten putten. Op beroepsfotografen wordt, zoals in de periode vlak voor de opkomst van de digitale fotografie, nog maar zelden een beroep gedaan. En de reportagefotografie is helemaal een zeldzaam goed geworden.