woensdag 2 september 2020

vorig jaar 219


190806

(…) * 

190807

Acimans kronkelingen en aarzelingen en dubbele negaties en verwrongen hermeneutiek van de erotische signalen begint me danig te vervelen. Wat een geouwehoer is dat zeg! Wat een solipsistisch gemierenneuk! Nergens een breder verband, nergens een horizon waartegen deze twee op elkaar verlebberde karakters zich aftekenen. Neen, voortdurend zinnen als: ‘Door de andere kant op te kijken en in de wetenschap dat we de andere kant op keken om “redevoeringen” te voorkomen, hadden we misschien een reden kunnen vinden om naar elkaar te lachen, want ik weet zeker dat hij wist dat ik wist dat hij wist dat ik het vermeed om iets over Monets heuveltje te zeggen en dat die vermijding, die ons juist van elkaar leek te verwijderen, eigenlijk een perfect gesynchroniseerd moment van intimiteit was dat we geen van beiden uit de weg wilden gaan.’ (213). * (…) Hoe eenzaam zijn mensen niet, als ze elkaar zelfs met liefde niet kunnen bereiken. En hou ouder, hoe moeilijker want er zijn steeds meer kwetsuren die niet kunnen worden geheeld. (…) * Weer eens naar de Oxfam-tweedehandswinkel geweest en daaruit sleepte ik, onder andere, mee naar buiten: De poorten van Damascus van Lieve Joris, door de auteur aan ‘Hilde en Karel’ opgedragen, ‘In aangename herinnering aan een middag in het Kortrijkse’ en ‘9.11.2006’ gesigneerd; (…) het is per slot van rekening een liefdadigheidswinkel. Jawel, dat fanatieke boeken kopen van mij vindt deels daarin een rechtvaardiging (voor mezelf): dat het een uiting van filantropie is, welbeschouwd. * (…) * (…) *